Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

VIKTIG! .. Bruk helst vår hjemmeside for bestillinger, og ikke helsenorge.no (mye tekniske feil)

LEGEERKLÆRINGER / ANDRE TJENESTER

Legeerklæring ved søknad om førerkort
550
--- tilleggsattest for førerkort ved diabetes
150
Reisemedisinsk rådgivning inkludert setting av vaksine
550
Enkel legeattest
500
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)
1000
Legeerklæring ved fritidsdykking
900
Andre legeerklæringer
Etter avtale (min 100)