Ansatte

Vi er 5 leger og 4 medarbeidere

I tillegg har vi alltid en lege i spesialisering (LIS1), som har vært ett år på sykehus og så et halvt år hos oss

Ivar Halvorsen

Spesialist - i allmennmedisin og i samfunnsmedisin

Kommuneoverlege - hver onsdag

Julie E Hustad

Spesialist  -  i allmennmedisin

Margaret Oshaug

Spesialist  -  i allmennmedisin

Guro Hafnor Røstvig

Spesialist - i allmennmedisin

Cathrine B Aarrestad

Spesialist -  i allmennmedisin

Sandra Sola

Lege i spesialisering - LIS1 (turnuslege)

Lena Aasberg

Sykepleier

Cathrine Herrem

Medarbeider  (bachelor i osteopati)

Oddny Karin Fjermestad

Hjelpepleier

Anne Gro Evertsen

Helsefagarbeider

Køhler Legesenter