Hvem skal du ringe ved nødhjelp?

Legekontor, legevakt eller medisinsk nødtelefon?

VIKTIG! .. Bruk helst vår hjemmeside for bestillinger, og ikke helsenorge.no (mye tekniske feil)

Ring legekontoret | 51 90 50 30

Primært bør du kontakte fastlegen på dagtid.

Ring legevaktsentralen | 116 117

Noen ganger er det vanskelig å få tak i fastlegen. Haster det kontakt Legevaktsentralen.

Medisinsk nødtelefon | 113

Ved akutt eller livstruendesituasjon. Når det ikke er fare for liv: Ring 116 117