Medisinsk nødtelefon: 113


Ved livstruende situasjoner, akutte brystsmerter, akutte vansker med å prate, smile eller løfte armene

Ring legevaktsentralen: 116 117


- for problemer som ikke kan vente til neste dag 

NB ! Legevakten har en svært belastet telefon, ikke ring om ting som ikke haster

Legekontoret: 51 90 5 03 0


Vi er førstevalget på dagtid, også ved mindre skader og kutt


Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening