Tilgjengelighet

E-konsultasjon kan brukes for helseforhold legen allerede kjenner til. Vanlig egenandel, sendes som giro

E-kontakt til kontoret: om administrative ting, meldingen går til medarbeiderne

Det hjelper oss mye om alle timer bestilles via vår hjemmeside, også korte timer samme dag ("hastetimer")

Videokonsultasjoner til Ivar Halvorsen bestilles som vanlige timer/hastetimer, ved å skrive "video" i bestillingen. Du logger deg på fra pc/mac, nettbrett eller smart-telefon. Bruk en nettleser, og adressen https://kohler.confrere.com

VIKTIG! .. Bruk helst vår hjemmeside for bestillinger, og ikke helsenorge.no (mye tekniske feil)