Nyheter

Legekontoret 12.03.2021

Videokonsultasjon

Slik gjør du:

  • Åpne Join (join.nhn.no) i Chrome eller Safari
  • Fyll inn navn, og trykk på Video
  • Tast inn legens nummer som adresse
  • Trykk "Delta", -  pinkode ikke nødvendig
  • Legen åpner for deg etter hvert

Legenes møterom

Halvorsen:  70 73 30

Aarrestad:   75 00 95

Oshaug:       75 00 96

Hustad:        75 00 97

LIS1:             71 74 46

Trykk på Join når du er klar