Nyheter

Legekontoret

Nye leger og medarbeidere

Dr Sandra Sola er Lis1 hos oss fra 01.09.23-29.02.24

Christiin Emilie Eide har sluttet

Anne Gro Evertsen er ny ansatt

Cathrine Herrem er i svangerskapspermisjon

Vikar: Hilal Kan