Nyheter

Legekontoret

Nye leger

Dr Cecilie E. Kaada er vikar for dr Hustad, til april 2022

Dr Benjamin Kalvatn Johnsen er Lege i spesialisering, ut februar 2022