Nyheter

Legekontoret

Nye leger og medarbeidere

Dr Fredrik Gudmundset er LIS1 (lege i spesialisering), ut februar 2023

Nina-Kristin Nordbø er vikar for Cathrine Herrem, som er i foreldrepermisjon