Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Fått ny lege hos oss ?

Vi har gode oppskrifter, som det er viktig for oss at du følger. Les nøye under hvert bestillingsvalg. Noen hovedpunkter:

  • Du kan bestille time hos legen din, og hos LIS1 (lege i spesialistutdanning)
  • I ferietid åpnes det for bestilling hos de andre legene
  • Dersom du ikke finner en ledig time, så ringer du. Vi finner en løsning.
  • Både telefon- og videokonsultasjoner kan bestilles. Se øverst i Nyheter
  • "Bli kjent": noen har omfattende sykehistorie. Vanligvis er det best å møtes først. Legen avgjør så om ekstra tid settes av for neste time (dobbelt-time)

Vi ønsker å ha:

  • lite venting på ventetrommet - hjelp oss å holde tiden
  • kort ventetid i telefonen - bruk helst e-bestillinger. Korte telefonsamtaler hjelper også