Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Eksterne blodprøver

Det er for tiden dessverre ikke mulig å komme til oss å ta blodprøver rekvirert av andre leger, grunnet redusert bemanning blant medarbeiderne. Prøvene må tas på SUS.