Nyheter

Legekontoret

E-konsultasjon

Svartiden for e-konsultasjon er fem - 5 - dager

  • ikke bruk denne kanalen for slikt som haster

Vi skrur av e-konsultasjon når legen er borte

  • da finner du ikke en mulighet for å sende

E-konsultasjon har egenandel, som for vanlig konsultasjon

  • økt egenandel på kveldstid (som dessverre er regelen..)