Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret 28.12.2020

Informasjon om Koronavirus

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – IKKE møt opp, men kontakt oss.

Du finner svar på mange spørsmål på ta koronasjekken

FHIs informasjonstelefonen på 815 55 015.

Mer informasjon om koronavirus:

HelseNorge.no | Hvordan forebygge smitte | Områder med spredning | Sykepenger under koronapandemien

Corona virus information

If you are potentially infected, in quarantine, are at risk of infection, or have respiratory symptoms, don´t visit our premises. Please contact us

You can find answers to many questions at take the corona check

FHI information phone on 815 55 015.

  • Contact us digitally if it is not urgent, you can also call us on 51 90  5 03 0 .
  • If acute, serious illness is suspected, please call an emergency room on 116 117.
  • In case of emergency or danger to life and health - call the emergency medical number113.

Useful links

HelseNorge.no | How to Prevent Infection | Areas affected | Sick leave during the Covid-19 pandemic