Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Ferie !

Når legene er på ferie blir tjenestene e-konsultasjon og e-resept SKRUDD AV

  • Cathrine Aarrestad: uke 27-29 og 32
  • Margaret Oshaug: uke 26-27 og 32-33
  • Ivar Halvorsen: uke 28-31
  • Cecilie E Kaada: uke 29-30

Vi har riktielig med hastetimer, hos de legene som er på jobb.

Dersom du er sikker på at undersøkelse ikke er nødvendig, så kan du bestille telefon - eller videotime i stedet for å bruke e-konsultasjon